Spot ảnh

Tất cả các spot từ jersay69 (jersay)

Spotter stats

Spot 12427
Spot views 13.693.031
Spot Của Ngày star332
Spot đầu tiên star12250

Spotter info

Tuổi 37
Giới tính Man
Spot đầu tiên 2005-11-01 15:41
Spot cuối cùng 2021-05-11 22:12
Bình chọn spot của ngày