Spot ảnh

Tất cả các spot từ TYI (Tak)

Spotter stats

Spot 7728
Spot views 6.748.713
Spot Của Ngày star693
Spot đầu tiên star7170

+ Show spotters map

Spotter info

Tuổi 32
Giới tính
Spot đầu tiên 2011-09-12 03:33
Spot cuối cùng 2022-11-29 04:53
Bình chọn spot của ngày