Spot ảnh

Tất cả các spot từ T-RUD (Chris)

Spotter stats

Spot 1354
Spot views 2.695.419
Spot Của Ngày star263
Spot đầu tiên star436

+ Show spotters map

Spotter info

Tuổi 37
Giới tính
Spot đầu tiên 2012-05-20 19:06
Spot cuối cùng 2023-09-27 19:23
Bình chọn spot của ngày