Spot ảnh

Tất cả các spot từ Fraka (Stefano)

Spotter stats

Spot 4240
Spot views 5.043.781
Spot Của Ngày star751
Spot đầu tiên star3023

+ Show spotters map

Spotter info

Tuổi 34
Giới tính
Spot đầu tiên 2012-10-31 19:16
Spot cuối cùng 2023-01-26 18:56
Bình chọn spot của ngày