Spot ảnh

Tất cả các spot từ Fraka (Stefano)

Spotter stats

Spot 3784
Spot views 4.829.375
Spot Của Ngày star662
Spot đầu tiên star2693

Spotter info

Tuổi 33
Giới tính
Spot đầu tiên 2012-10-31 19:16
Spot cuối cùng 2022-01-19 18:58
Bình chọn spot của ngày