Chi tiết của spot

Spotter Stig2014
Bắt gặp ở Kiev, Ukraine
Ngày 2021-09-15 01:57

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


    Không ổn

Thêm Rolls-Royce Wraith Kryptos Collection spotTin tức có liên quan

Bình chọn spot của ngày