Chi tiết của spot

Spotter FLYSHITONLY
Bắt gặp ở Vienna, Austria
Ngày 2019-11-14 05:21

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


    Không ổn

Thêm Rolls-Royce Wraith Black Badge spotTin tức có liên quan