Chi tiết của spot

Spotter DAX dax.photography
Bắt gặp ở Zürich, Switzerland
Ngày 2021-09-14 20:18

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


 1. Profile pic
  NETHERLANDS Rover-Spots  -  Vào lúc 20:23

  Amazing!

 2. Profile pic
  NETHERLANDS Autodebiel  -  Vào lúc 20:26

  So cool!

 3. Profile pic
  PORTUGAL tleitao25  -  Vào lúc 20:30

  Very beauty in black :D

 4. Profile pic
  NETHERLANDS thomcarspotter  -  Vào lúc 20:31

  Really cool! Sadly only 1 (unsharp) picture from the rear.

 5. Profile pic
  FRANCE cross74  -  Vào lúc 19:44

  Hooooo amazing spot !!!!

 6. Profile pic
  BELGIUM Beamen  -  Vào lúc 20:22

  Awesome!!!

 7. Profile pic
  RUSSIA Exclusive BeNeLux  -  Vào lúc 21:05

  Beautiful catch! Congrats on SOTD!

 8. Profile pic
  UNITED STATES OF AMERICA Jjrivero  -  Vào lúc 23:11

  Amazing catch!

 9. Profile pic
  GERMANY Spotter0711  -  Vào lúc 08:32

  great catch!

 10. Không ổn

Thêm Maserati MC20 spotTin tức có liên quan