Chi tiết của spot

Spotter HerMuniCar
Bắt gặp ở München, Germany
Ngày 2019-03-13 23:30

one of the last 175 produced

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


  1. Profile pic
    hardstyler  -  Vào lúc 12:11

    Incredible find!

  2. Không ổn

Thêm Aston Martin Vanquish S Volante 2017 Ultimate Edition spotTin tức có liên quan