Spot update

Các spot mới này đến từ 19:00 đến 19:00 (giờ địa phương).