Các mẫu xe cao cấp được phát hiện tại Czech Republic