Chi tiết của spot

Spotter ig4042041151
Bắt gặp ở Mariembourg, Belgium
Ngày 2024-06-10 14:36

Certainly one of the most incredible Porsche 911s I have ever seen, the TechArt GT Street R 991 MKII! A real rocket on road & track!! Let's not forget, this 911 is based on a 991.2 Turbo S, with Techart magic (since 1987), this 911 has stratospheric performance: 720HP-950Nm 0 to 100kmh; 2.5s Top speed; 340kmh A carbon fiber aero kit & this crayon grey paint that makes this car unique! Follow my Instagram: @SPG.001

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


  1. Profile pic
    BELGIUM yannick-m.  -  Vào lúc 20:37

    Stunning spot!

  2. Không ổn

Thêm Porsche TechArt 991 GT Street R spotTin tức có liên quan