Chi tiết của spot

Spotter DannyZDR POLAND dannyzdr
Bắt gặp ở Stockholm, Sweden
Ngày 2020-09-19 20:07

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


    Không ổn

Thêm Porsche Taycan Turbo spotTin tức có liên quan