Chi tiết của spot

Spotter Johnycarspotter NETHERLANDS jj.carspots
Bắt gặp ở Knokke-Heist, Belgium
Ngày 2020-08-04 12:54

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


    Không ổn

Thêm Porsche Cayman S Porsche Design Edition 1 spotTin tức có liên quan