Chi tiết của spot

Spotter Baart POLAND
Bắt gặp ở Warsaw, Poland
Ngày 2019-08-01 13:59

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


    Không ổn

Thêm Porsche Cayman S Porsche Design Edition 1 spotTin tức có liên quan