Chi tiết của spot

Spotter SaladMaster
Bắt gặp ở Forte dei Marmi, Italy
Ngày 2019-01-10 18:56

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


 1. Profile pic
  tleitao25  -  Vào lúc 19:23

  Nice find :D

 2. Profile pic
  hardstyler  -  Vào lúc 00:15

  Awesome find!

 3. Profile pic
  Lego and Supercar  -  Vào lúc 14:03

  Such a cool spot!

 4. Profile pic
  SaladMaster  -  Vào lúc 15:35

  Grazie guys :)

 5. Không ổn

Thêm Porsche 997 Gemballa Avalanche GTR650 spotTin tức có liên quan