Chi tiết của spot

Spotter zs
Bắt gặp ở Copenhagen, Denmark
Ngày 2019-06-24 16:25

Moshammer "Tradition RS aerokit".

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


  1. Profile pic
    hardstyler  -  Vào lúc 16:32

    Looks great! Nice find!

  2. Không ổn

Thêm Porsche 997 Carrera S MkII Moshammer spotTin tức có liên quan