Chi tiết của spot

Spotter Nico K. Photography nicok.photography
Bắt gặp ở Zürich, Switzerland
Ngày 2014-06-07 23:05

Sick & Stunning Car! *_*

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


 1. Profile pic
  BELGIUM G&GSpots  -  Vào lúc 23:43

  Awesome!

 2. Profile pic
  SERBIA gotti_belgrade  -  Vào lúc 01:46

  WOW Great looking Porsche. Nice spot!

 3. Profile pic
  UNITED STATES OF AMERICA Aventarari  -  Vào lúc 03:34

  LOVE IT

 4. Profile pic
  GERMANY fabianbaege  -  Vào lúc 19:27

  Awesome spot and nice pictures!

 5. Profile pic
  BELGIUM paganizonda  -  Vào lúc 00:43

  NIce car but ugly spoiler.

 6. Profile pic
  SWITZERLAND Nico K. Photography  -  Vào lúc 20:15

  Thanks guys!! :-)

 7. Không ổn

Thêm Porsche 991 Techart Turbo S MkI spotTin tức có liên quan

Bình chọn spot của ngày