Chi tiết của spot

Spotter PACOCANO90 SPAIN pacocano90
Bắt gặp ở Cardedeu, Spain
Ngày 2020-11-21 16:36

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


  1. Profile pic
    NETHERLANDS hardstyler  -  Vào lúc 16:40

    Incredible find!

  2. Không ổn

Thêm Porsche 991 Techart GT Street R spotTin tức có liên quan