Chi tiết của spot

Spotter Olgierd K
Bắt gặp ở Kraków, Poland
Ngày 2021-01-18 18:22

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


    Không ổn

Thêm Porsche 991 Techart Carrera 4S spotTin tức có liên quan