Chi tiết của spot

Spotter funspotter
Bắt gặp ở Zuffenhausen, Germany
Ngày 2019-10-08 20:35

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


    Không ổn

Thêm Porsche 718 Boxster Spyder spotTin tức có liên quan