Ngoại Cảnh: 4 Chiếc Cơ Bắp Mỹ Tại Iran

Ngoại Cảnh: 4 Chiếc Cơ Bắp Mỹ Tại Iran

Ai mà không thích thú trước những mẫu xe cơ bắp Mỹ - kể cả dân Iran! Độc giả Saman đến từ Teheran đã gửi đến Autogespot chúng ta những hình ảnh mới nhất về buổi ngoại cảnh của anh với 4 mẫu xe cơ bắp Mỹ: một chiếc Chevrolet Impala 1973 5.7L, một chiếc Chevrolet Camaro Z/28 1978 5.7L, một chiếc Chevrolet Camaro RS 1973 5.7L và một chiếc Pontiac Formula 1977 6.5L!

Fotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in IranFotoshoot: vier Amerikaanse beulen in Iran

Bình luận về bài báo


    Không ổn


Tin tức có liên quan