Chi tiết của spot

Spotter Clemens Braun clemensbr
Bắt gặp ở Cannes, France
Ngày 2019-05-15 18:48

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


  1. Profile pic
    holmes  -  Vào lúc 19:54

    insane spot and shots... love it

  2. Không ổn

Thêm Mercedes-AMG Mansory GTS spotTin tức có liên quan