Chi tiết của spot

Spotter Lego and Supercar lego_and_supercar
Bắt gặp ở Siena, Italy
Ngày 2018-09-14 18:40

My 700th spot is here. A beautiful yellow AMG GT-S! 2018 © Lego and Supercar - All Rights Reserved

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


    Không ổn

Thêm Mercedes-AMG GT S C190 spotTin tức có liên quan