Chi tiết của spot

Spotter loulou33 louis_huaume
Bắt gặp ở Monaco, Monaco
Ngày 2021-07-10 13:49

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


  1. Profile pic
    NETHERLANDS JeffreydeRuiter  -  Vào lúc 02:29

    Incredible find!

  2. Không ổn

Thêm Lamborghini Urus Mansory Venatus spotTin tức có liên quan

Bình chọn spot của ngày