Chi tiết của spot

Spotter danvil197 danvil197
Bắt gặp ở Prague, Czech Republic
Ngày 2019-03-14 18:21

A very special car for me as some time ago this was the first supercar I was a passenger in. Stock internally, however it has the full Mansory kit on the outside with lots of carbon fiber.

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


  1. Profile pic
    hardstyler  -  Vào lúc 21:17

    Not my cup of tea, but nevertheless an amazing find!

  2. Không ổn

Thêm Lamborghini Mansory Aventador LP700-4 spotTin tức có liên quan