Chi tiết của spot

Spotter Indoraptor lj_automotive
Bắt gặp ở Mentone, Australia
Ngày 2021-02-27 06:51

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


    Không ổn

Thêm Holden HSV Gen-F2 GTS spotTin tức có liên quan