Chi tiết của spot

Spotter Matte spots
Bắt gặp ở Milan, Italy
Ngày 2022-05-14 18:10

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


    Không ổn

Thêm Ferrari Testarossa Monospecchio spotTin tức có liên quan