Chi tiết của spot

Spotter Lego and Supercar lego_and_supercar
Bắt gặp ở Siena, Italy
Ngày 2020-09-27 22:38

This morning I went to the 41th edition of the Coppa del Chianti Classico, the most famous hillclimb race in Tuscany. Hope you enjoy the sounds!

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này
  • Bình luận trên spot này


      Không ổn

    Thêm Ferrari F430 GT3 spot    Tin tức có liên quan