Chi tiết của spot

Spotter The19Tommy85 SWITZERLAND
Bắt gặp ở Zürich, Switzerland
Ngày 2020-10-11 21:21

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này
  • Bình luận trên spot này


      Không ổn

    Thêm Ferrari 330 GT 2+2 Series II spot    Tin tức có liên quan