Chi tiết của spot

Spotter Mauro82
Bắt gặp ở Budapest, Hungary
Ngày 2020-10-10 22:55

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này
  • Bình luận trên spot này


      Không ổn

    Thêm Ferrari 330 GT 2+2 Series II spot    Tin tức có liên quan

    Bình chọn spot của ngày