Chi tiết của spot

Spotter Damors damors1
Bắt gặp ở Monaco, Monaco
Ngày 2019-04-16 20:29

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


 1. Profile pic
  ZeistSpots  -  Vào lúc 21:35

  Awesome!

 2. Profile pic
  hardstyler  -  Vào lúc 18:39

  Incredible. They've built another one. And this even better looking then all others in this awesome color.

 3. Profile pic
  danvil197  -  Vào lúc 19:11

  The dog is a baller!

 4. Profile pic
  Enzo Rhode-Hagen  -  Vào lúc 10:45

  I like it a lot! Great spot.

 5. Không ổn

Thêm David Brown Speedback GT spotTin tức có liên quan