Chi tiết của spot

Spotter Nico K. Photography nicok.photography
Bắt gặp ở Hedingen, Switzerland
Ngày 2020-04-11 10:16

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


 1. Profile pic
  ITALY abucarphotography  -  Vào lúc 10:24

  Amazing find and great pictures as well!

 2. Profile pic
  NETHERLANDS ilovecars#renzoverschoor  -  Vào lúc 10:27

  great find and combo

 3. Profile pic
  ITALY Lego and Supercar  -  Vào lúc 10:28

  What an awesome find Nico!

 4. Profile pic
  FRANCE Max.N_Photography  -  Vào lúc 11:44

  Nice find. For information the Owner has 9 chiron 1 Divo and 1 Centodieci.... Awesome spot!

 5. Profile pic
  NETHERLANDS tk97  -  Vào lúc 13:50

  Incredible spot

 6. Profile pic
  SWITZERLAND rpm.ch  -  Vào lúc 14:26

  mega!

 7. Profile pic
  UNITED STATES OF AMERICA Jjrivero  -  Vào lúc 16:51

  Awesome!

 8. Profile pic
  HUNGARY PcArzenal  -  Vào lúc 19:36

  Wow

 9. Profile pic
  milano7489@yahoo.fr  -  Vào lúc 20:38

  Nice combo.

 10. Profile pic
  SWITZERLAND carspottingswitzerland  -  Vào lúc 21:09

  Amazing! Also saw it myself.

 11. Profile pic
  GERMANY 911er1x  -  Vào lúc 00:30

  sick catch and nice combo!

 12. Profile pic
  GERMANY JJH  -  Vào lúc 01:13

  Brutal combo and nice pics as always

 13. Profile pic
  POLAND k.r.i.s.9.3  -  Vào lúc 21:08

  Great spot!

 14. Profile pic
  UNITED STATES OF AMERICA OPspotters  -  Vào lúc 17:07

  Insane combo!!!! Unreal two Bugattis in one spot. Congrats on SOTD!

 15. Profile pic
  SWITZERLAND Nico K. Photography  -  Vào lúc 21:35

  Thanks guys for all the Comments! :D

 16. Profile pic
  NETHERLANDS JeffreydeRuiter  -  Vào lúc 02:16

  Epic! Hedingen should be renamed to Bugatti village. It's out of this world so many the only spots this village has are Bugatti's.

 17. Không ổn

Thêm Bugatti Chiron Zero-400-Zero Edition spotTin tức có liên quan