Chi tiết của spot

Spotter KK.Spots carspottinglt
Bắt gặp ở Vilnius, Lithuania
Ngày 2021-11-24 15:07

Thông số kĩ thuật

Chưa có thông số. Thêm thông số cho chiếc xe này

Bình luận trên spot này


    Không ổn

Thêm Bentley Continental GT V8 2020 Mulliner spotTin tức có liên quan